Teorijski i praktični treninzi

 

Polaznik se upoznaje sa: tekućim održavanjem i popravkom vozila; utvrđivanjem kvarova proverom i pregledom celog vozila; funkcionisanjem popravljenog dela; postavljanjem dijagnoze o stanju vozila; dijagnostičkim alatom; mehaničkim sistemimam, uređajima i njihovim sklopovima; pneumatskim i hidrauličkim sistema; utvrđivanjem stanja nepokretnih i pokretnih delova motora, delova razvodnog mehanizma, postojanja mehaničkih oštećenja na delovima motora; postupcima radi postizanja funkcionalne ispravnosti sklopova.