Reklamacije na oštećenje u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 011/4427-900, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail reklamacije@autodelovionline.rs i opišete kakav problem imate. Ili preuzmete reklamacioni list sa linka na kraju ovog teksta, popunite ga i sa robom pošaljete na našu adresu. U najkraćem mogućem roku, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija  i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Potrošač ostvaruje svoja prava po zakonskoj obavezi i na osnovu saobraznosti u roku od 2 godine. 

Preuzmite reklamacioni list OVDE.

Nakon popunjavanja zapisnika o reklamaciji isti poslati na mail adresu reklamacije@kitcommerce.rs

Nakon poslatog popunjenog zapisnika o reklamaciji prodavac je dužan:

- u roku od 8 dana odgovori na reklamaciju putem mail adrese ili SMS porukom.

- u roku od 15 dana da reši reklamaciju.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana. 

Rešavanje problema između trgovaca i potrošača može se obaviti van sudskim poravnanjem putem posebnog postupka. Zakon obavezuje trgovce da učestvuju u ovom procesu, koji se odvija transparentno i pravično pred telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo objavljuje liste ovih tela na svojoj zvaničnoj veb adresi: https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php.

Potrošač može pokrenuti ovaj postupak samo ako prethodno izrazi nezadovoljstvo trgovcu putem reklamacije. Važno je napomenuti da potrošač gubi pravo na pokretanje vansudskog postupka godinu dana nakon neuspešne reklamacije.

Ovaj postupak traje najviše 90 dana od dana podnošenja predloga. Međutim, nije primenljiv u određenim situacijama, kao što su potrošački sporovi obuhvaćeni specifičnim zakonima, npr. u oblastima elektronskih komunikacija, poštanskih i finansijskih usluga.

Osim toga, vansudsko rešavanje ne važi u slučajevima kada trgovac ima svoje postupke rešavanja sporova, direktnih pregovora između potrošača i trgovca, pokušaja mirnog rešavanja u okviru parničnog postupka i postupaka koje trgovac pokreće protiv potrošača.

Troškove u ovom postupku snose same strane, ali rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova je besplatan za obe strane. Ukoliko se spor ne može rešiti vansudski, nadležnost se prenosi na Privredni sud u Beogradu.

Prodavac u slučaju da odbije reklamacije je dužan:

  • da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije).
  • da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije. 

Kao prodavac dužni smo da potrošaču bez odlaganja izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

U slučaju reklamacije u garantnom roku svu robu kupac može poslati potpuno besplatno kurirskom službom BEX Express sa kojom KIT Commerce doo ima ugovor o saradnji.

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis. KIT Commerce doo će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.